Tankar mellom tindane: Bygdedyret

Reinen går i flokk. Meiner ein rein det er fare på ferde følgjer dei andre etter. Elles er ikkje menneske og reinen så like. Denne helga var eg tilbake i Leirungsdalen. Eg likar meg her. Kvasse tindar og rundare fly om kvarandre. Eg "oppdaga" denne dalen pinsa 2009. Då gjekk eg inn til flata i bakkant av Raudhamran og slo opp teltet for å ha eit godt utgangspunkt til dei komande dagane. Medan eg bala med mitt nesten 20 år gamle Helsport "eit- eller-anna" eg ikkje hugsar i farten, kom ei elgku travande forbi. Eg trur det var ei ku, i alle fall - trass i at eg er ein ivrig jeger har eg eit kjøleg forhold til elg. Den ser ut som ein villsvinkropp på fire stylter med altfor lang snute. Det har s

Om bloggen
 
Her inne lirer eg av meg tankar eg tenkjer og skildringar av ting eg opplevere når eg går mellom, over og oppå tindane. Desse innlegga eg kallar "Tankar mellom tindane" handlar ikkje direkte om turane, det er tankar eg tenkjer på turane. Eg utfordrar gjerne ein klisje eller ei vedteken sanning.  For meg er det å få ro til å lata tankane fly ein viktig del av det å gå på tur. Så difor blir det nokre slike essayistiske tekstar. Dei andre innlegga er som regel meir lettbeinte og handlar gjerne om noko eg ser eller opplever på turane. Forhåpentlegvis er det litt artig å lesa. Gje gjerne ei attendemelding!
Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square

© 2016 av Ole Ramshus Sælthun.