Fjell- og bygdekrim

Screen Shot 2019-08-29 at 22.18.52.png

Utladalen i Jotunheimen. Den djupe dalen, dei hamrande fossane, den skummande breelva. Valdsame naturkrefter menneskekroppen ikkje har sjanse mot. Eller?

 

Indre Sogn. Vakre elvedalar, rik historie. Mørke sinn med sine historier, sine løyndommar. 

 

I "Jotunheimens løyndommar II - Kameleonen" møter du noko av dette.  Boka blei gjeven ut i september 2019, og er oppfølgjar til "Jotunheimens løyndommar - Einstøingen" som vart gjeven ut hausten 2016. 

 

Du kan bestilla bøkene ved å trykka her.

Ved å trykkja på linken får du opp eit bestillingsskjema. Boka/Bøkene blir sende i løpet av ei 

veke etter bestilling, så du mottek den/dei i god tid før julestria for alvor set inn.

 

Nokre harde fakta om "Jotunheimens løyndommar II - Kameleonen"

 

Prisar:

150 kr. for 1 stk 

300 kr. for 2 stk 

400 kr for 3 stk 

Deretter 100 kr per bok

(Kvantumsrabattane gjeld også første boka, «Einstøingen», så du kan kjøpa f.eks to av ei og fire av den andre eller tre av kvar (totalt 6 bøker) for til saman 700 kr)

Du får faktura på e-post, eventuelt ligg den med boka i posten om ein ikkje gir opp e-post. 

Forlag: Seltabok ("einmannsforlag")

Sidetal: 300

Omslag: Pocket

Det er ein fordel å ha lese "Jotunheimens løyndommar - Einstøingen" før ein les "Jotunheimens løyndommar II - Kameleonen", men ikkje noko "musst".

Vil du vita litt meir om boka? Her får du først eit kort samandrag og deretter eitt utdrag:

klikk på omslaget 

for å bestilla boka!

Samandrag:

Fangsten den tyske fiskaren får i Lærdalselvi er av det makabre slaget.

 

Den eldre mannen som nyt solnedgangen over Lærdalsfjorden høyrer det raslar i skogen.

 

Einstøingen Espen Furu får hyggjelege visittar på hytta si ved foten av Hurrungane, men slit med å kutta ut jakta på sanninga om eiga fortid.

 

Lensmann Merete Koren og hennar kollegaer grev seg stadig djupare ned i saka. Kva skjedde eigentleg i Utladalen midt på 70-talet, og har dette noko med det som skjer i 2019 å gjera?

 

Til slutt blir det ein kamp for å overleva.

 

Utdrag:

Det var heilt mørkt. Han visste ikkje kvar han var. Men han sat openbert på ein stol. Ein hard trestol, så vidt han kunne forstå. Hendene var bunde fast bak, inntil spilene stolryggen bestod av. Føtene klarte han ikkje rikka, dei verka bardunert til golvet.

 

Hovudet hamra og banka. Når han rynka i panna kjendest det ut som eit størkna lag med noko krakelerte. Blod, rekna han med. Dessutan var han naken.

 

Han prøvde å memorera. Det siste han var heilt sikker på at han hugsa, var at han gjekk og la seg etter å ha ete sein middag og sett på TV. Han hadde gått åleine til sengs den kvelden. Hugsa han ein lyd før alt vart heilt svart? Kanskje. Det var diffust. Men nokon hadde openbert slått han i svime og teke han med hit, kvar han no enn var.

 

Kva skulle skje no? Skulle han døy? Sat han på løyndommar nokon skulle pressa ut av han? Og kva skulle i så fall det det vera? 

 

Plutseleg kom lyset på. Han myste; augo fekk sjokk av den bråe  overgangen. Rommet han sat i var lite. Veggene i trepanel. Noko sa han at dette var ei hytte. Dårleg nytt i så fall – kunne tyda at han var langt frå folk.

 

Plutseleg høyrde han skritt bak seg. Han vrei hovudet til sides, mot retninga skritta tok. Ein skikkelse dukka opp. Eit menneske kledd i svart, med hanskar og finlandshette. I høgrehanda heldt vedkomande ein stor kniv. Så vidt han kunne sjå – skikkelsen heldt seg akkurat i grensa til at han klarte å skimta den.

 

– Kva vil du? spurde han.

Screen Shot 2019-08-15 at 10.47.30.png

Om "Jotunheimens løyndommar - Einstøingen"

 

Jotunheimen. Bresprekkar og sylkvasse ryggar med lodrette stup på begge kantar.

Fjellet tek liv. Menneske kan skjula sine løyndommar i fjellet.

 

Indre Sogn. Små bygder i djupe dalar. Rikt dyreliv. Bygdedyr. Alle kjenner alle. Trur dei.

 

"Jotunheimens løyndommar - Einstøingen"møter du noko av dette.  Boka vart først gjeven ut i november 2016 og førsteopplaget selde ut i løpet av nokre månader. Andre opplag vart trykt i mars 2017. Du kan bestilla den ved å trykka her.

 

Nokre harde fakta:

 

Pris: 150 kr. pr. stk. Ved kjøp av fleire eksemplar gjeld same prisar som for 

"Jotunheimens løyndommar II - Kameleonen"

Forlag: Seltabok ("einmannsforlag")

Sidetal: 304

Omslag: Pocket

 

Vil du vita litt meir om boka? Her får du først eit kort samandrag og deretter eitt utdrag (med nokre tilpassingar for ikkje å røpa for mykje):

Samandrag:

Han vart aldri nokon lukkeleg mann. Alkoholisert og på randen av skilsmisse endar

Håkon Vangen livet i botnen av løa heime i Lærdal. Sjølvmord eller fallulukke under enno ein åleinefest i drikkebula si, konkluderer lensmann Merete Koren sine mannlege kollegaer.

 

Men; Kvifor sirkla så mange ulukker rundt livet til Håkon Vangen? Kvar vart det av søstrene hans som forsvann sporlaust i 1997? Kor galen er eigentleg den eksentriske, dogmatiske faren? Var bilulukka der begge svigerforeldra omkom faktisk ei ulukke? Kvifor ligg det ei veske med førarkortet til ei ukrainsk prostituert på Håkon Vangen sitt soverom?

 

Kripos sender ein mann. Tom Teige. Han likar ikkje oppdraget. Opplagd sjalusidrap i ein mørk dalbotn Gud gløymde er lik laber medieinteresse. Ikkje noko å toppa CVen med.

 

Under Hurrunganes spisse tindar bur ein mann i ei hytte. Ein einstøing. Han blir avhøyrd. Fordi han var vitne til førtiårslaget Håkon Vangen deltok i dagen før han døydde.

 

Einstøingen dukkar plutseleg opp i overraskande samanhengar. Etterforskingsarbeidet i forsvinningssaka atten år tidlegare slår sprekkjer. Gamle løyndommar, skjulte venskap og dårlege vener kjem for ein dag. Merete Koren og Tom Teige finn ikkje kjemien.

 

Lærdal og Turtagrø – meir fredfulle stader finst ikkje. Til november 2016.

 

Utdrag:

Han sprang gjennom snøen. Naken. Pusten kveste bak han. Tungt, grådig. Han såg seg over skuldra. Glimet frå månen kasta svarte skuggar i det grå lyset. Frå hytter, toppar, tre og han. Mannen. Skuggen hans kom nærare. Raskt. Dei lange beina gjorde at mannen kunne setja føtene i annakvart spor. Det gjekk dobbelt så fort. 

Han kjende ikkje føtene sine. Kjensla fraus vekk. Eitt steg til. Utan å kjenna. Eit nytt. Gjennom snøen. Snøen han lagde englar i. Snøen han lagde hoppbakke av. Snøen han rulla i hop til tre kuler og sette flosshatt på. Snøen som stoppa han. 

Pusten nærma seg. Den vart djupare. Meir grådig. Han svaia og la hovudet mot skulderblada. Den stjerneklare himmelkvelven blenkja. Med handa utstrekt kviskra han mot dei. ”Ta meg med, ta meg med. Eg vil bort!” Dei peip tilbake. Raskt, høgfrekvent. 

 

Ei hand greip om livet hans. Ei annan om munnen. Han måtte pusta med nasen. Gjennom strikkevottane kjende han tobakkslukta. 

 

Mannen løfta kroppen opp og drog han rundt. Det var ikkje håp. Om dei berre gjekk for langt, overdreiv, så han fekk dø. Dei kom ikkje til å gjera det. Fordi liv var heile poenget. Levande døde.

     

Han prøvde å sjå ansiktet. Nei. For mørkt.

     

Mannen tok han med.